0 Shopping cart

Notifikācija

Visa starptautiskās alianses „MyRealWay“ produkcija ražota Eiropas Savienībā pēc tās prasībām un likumdošanas: ES Parlamenta lēmums - Reglaments (ES) № 1169/2011, Reglaments (ES) № 1924/2006, Reglaments (ES) № 1925/2006, Reglaments (ES) № 1924/2006, Reglaments (ES) № 432/2012, Reglaments (ES) № 1333/2008, Reglaments Komisijas (ES) № 1881/2006, Reglaments (ES) № 852/2004.


Uz doto brīdi “My Real Way” sērijas notifikācijas ( reģistrācijas) procedūra noformēta sekojošās valstīs:


Austrija                                                                                                                                                                                                                                                      Bulgārija
Lielbritānija                                                                                                                                                                                                                                           Ungārija
Vācija                                                                                                                                                                                                                                                      Gruzija
Īrija
Lietuva
Nīderlande                                                                                                                                                                                                                                              Polija                                                                                                                                                                                                                                                    Rumānija                                                                                                                                                                                                                                               Slovākija                                                                                                                                                                                                                                                Slovēnija                                                                                                                                                                                                                                                 Ukraina                                                                                                                                                                                                                                                     Čehija
Zviedrija 
Igaunija


Ja Jūsu pasūtījums nepārsniedz 10 iepakojumus, Jūs varat to noformēt no JEBKURAS valsts. Šajā gadījumā notifikācija ( reģistrācija) valstī nav vajadzīga.