0 Shopping cart

Zinātniskais potenciāls

Mēs investējam projektos un tehnoloģiskos pētījumos, lai īstenotu labākās zinātniskās idejas dzīvē.


Alianse «MyRealWay» pievērš lielu uzmanību sadarbībai ar zinātniski – pētnieciskajiem institūtiem un organizācijām, medicīnas centriem un sanatorijām - kūrortiem un ir ieinteresēta piesaistīt sadarbībai zinātniekus, reģeneratīvās medicīnas, nutricioloģijas un rehabilitācijas ekspertus. Īpaša interese ir sadarbībai ar praktizējošiem ārstiem un rehabilitētājiem.
Zinātniski pamatota «MyRealWay» preperātu receptūras izstrādi veica vadošie zinātnieki, Eiropas dabaszinātņu akadēmijas un Eiropas zinātņu biedrības biedri. Eiropas zinātņu biedrības ( Hanovere, Vācija) Reģeneratīvās medicīnas un nutricioloģijas Eiropas nodaļas uzdevumos, pēc kompānijas «Real Way» iniciatīvas, ietilpst ekspertu novērtējums un atbalsts zinātniskajos pētījumos reģeneratīvās medicīnas, nutricioloģijas un rehabilitācijas jomā. http://www.ewg-board.eu/ru/ontedelenie-vostanovitelnoi-medizini.html
Augsta kvalitāte, droša lietošana un pierādīta «MyRealWay» preperātu sastāva efektivitāte ļauj piedāvāt patērētājiem individuāli piemeklētas, ar risināmo problēmu saistītas, efektīvas «MyRealWay» sērijas produktu kompleksus, kā arī sastādīt tos ar piedalīšanos «Iedzīvotāju atveseļošanas programma» projektā veselības resursa palielināšanai un organisma aizsargspēku profilaksei un stimulēšanai.
Mūsu galvenais princips – rūpēties par iedzīvotāju veselību piedāvājot tikai inovatīvākos produktus ar zinātniski pierādītu efektivitāti. Šim principam sekosim pie nākotnes produktu izveides.